(0212) 275 63 56

PROFESYONEL HUKUK HİZMETLERİ

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sahip olduğu üstünlük ile beraber kamu hizmetlerini yerine getirmek için ortaya koymuş oldukları iş, işlem ve eylemlerinin, yasa koyucu tarafından konulmuş olan hukuki düzenlemelere ve tüm ulusal ve uluslar arası hukuk ilkelerine uygun olması gerekmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kamunun menfaati odaklı harektleri etmeleri ilkesinin de İdare Hukuku için önemi yadsınamaz. Tüm bu açıklanan durumlara yani Evrensel Hukuk Kurallarına ve Ulusal ve Uluslararası Mevzuatı aykırı nir şekilde ortaya konulan iş, işlem ve eylemlere karşı açılabilecek tam yargı ve iptal davalarında Gümüşkapı Hukuk Bürosu müvekkillerine dava takibi ve idari itiraz konusunda hukuki danışmanlık sağlamaktadır.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.