(0212) 275 63 56

PROFESYONEL HUKUK HİZMETLERİ

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler Hukuku

Gümüşkapı Hukuk Bürosu, Medeni Kanunun Kişiler Hukuku tasnifi ile birlikte özel kanunlarla düzenlenmiş ve kişilerin toplumsal yaşamını düzenleyen mevzuatın tümüne hakim olması ile birlikte  Kişiliğin başlangıcı ve sonu, Hak Ehliyeti, Fiil Ehliyeti, Hısımlık, İkâmetgâh, Kişilik haklarının korunması, Tüzel kişiler olarak Medeni Kanunun ve diğer özel kanunların düzenleme altına aldığı Dernekler (M.K. md. 56 vd. ; DERN. K. md. 2/a); Vakıflar (M.K. md. 101 vd. ; VAK. K. md. 4); Ticaret Şirketleri (TTK. md. 136 vd.); Sendikalar (SEND. K.) ve Siyasi Partiler (SİY. PAR. K.) gibi organizasyonların kurulması, faaliyetlerine hukuka uygun şekilde devam etmeleri ve sona erme süreçlerinde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile hukuki destek sunmaktadır.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.