(0212) 275 63 56

PROFESYONEL HUKUK HİZMETLERİ

SAĞLIK VE İLAÇ HUKUKU

Sağlık ve İlaç Hukuku

Tıp Hukukunda gerçekleşen tüm gelişmelerin yanı sıra hasta ile hekim ve bu ilişkinin doğal ilgilisi olan Hastane arasında ortaya çıkan sözleşme neticesinde meydana gelebilecek malpraktis olarak ifade edilen yanlış tıbbi uygulamalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat hakları, ilgili sağlık kuruluşunun yasaya uygun şekilde kurulması, yanlış tıbbi uygulamalardan dolayı ortaya çıkan suçların soruşturma ve kovuşturma aşamalarında takip edilmesi, önemli bir iş hacmine ve sağlık açısından çok önemli olan İlaçların tıp ilke ve kurallarına ve tıp hukukuna uygun şekilde imal edilmesinden hastaya ulaştırılmasına ve hastanın bunu kullanırken sahip olduğu temel haklarının korunmasına kadar geniş bir çerçevede Gümüşkapı Hukuk Bürosu tüm ilgililere hukuki danışmanlık sağlamaktadır.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.