(0212) 275 63 56

PROFESYONEL HUKUK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler Hukuku

Gümüşkapı Hukuk Bürosu, İş Dünyasının ve Ekonominin en önemli aktörlerinden olan Şirketlere vermiş olduğu Danışmanlık Hizmetinin yanısıra yargı mercilerinde bu kurumları temsilde etmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuata hâkim olan Gümüşkapı Hukuk Bürosu, Adi Ortkalıkların, Kollektif Ortaklıkların, Adi (Komandit) Ortaklıkların, Anonim Ortaklıkların ve Limited Ortaklıkların Hukuka uygun şekilde kurulmasından, birleştirilmesine, devredilmesine ve sona erdirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede ilgili tüm şirketlere ve bireylere, ortaklara hizmet sunmaktadır. Gümüşkapı Hukuk Bürosu’nun halen devam eden ve sonlandırılmış çok sayıda büyük çaplı şirket birleştirilmesi ve devralınması işlemi mevcuttur.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.